Portfolio

 Advisering

 • Werkgroep Protestantse Theologische Universiteit: Inspiratiefestival Terschelling
 • Bolsward
 • Burgum
 • Oldemarkt
 • Bedum
 • Jubbega
 • Akkrum

Begeleidingstrajecten

 

Visie, beleid  en revitalisering

 • Creil- Espel
 • Sneek
 • Langweer
 • Tjalleberd - De Knipe
 • Zwolle-Zuid
 • Stadskanaal
 • Koudum

Samenwerken en fuseren

 • Classis Winsum
 • Tsjûkemargemeentes
 • Parrega e.o.
 • Noordoostpolder
 • Garmerwolde-Thesinge, Ten Post en Stedum
 • Burgwerd-Hartwerd-Hichtum
 • Earnewâld
 • Zwolle-Berkum
 • Klein-Salland
 • Arum-Kimswerd
 • Oosthoekgemeenten
 • Tytsjerksteradiel-noard

Interne organisatie en gebouwen

 • Britsum
 • Sneek
 • Harlingen
 • Zuidwolde
 • Stadskanaal
 • Joure

Spanning en conflicten:

 • Bij diverse gemeenstes ingeschakeld

Toerusten

 • Ulrum
 • Lemmer
 • Noordoostpolder
 • Gorredijk
 • Kamperveen
 • Classis Westerkwartier
 • Swifterbant
 • Oldekerk

Stimuleren

 • Diaconale werkverbanden
 • Bijdragenadvies Diaconieën Fryslân

Werkervaring

 • Zelfstandig ondernemer onder de naam : Tineke Klei kerkenwerk
 • Senior gemeenteadviseur  Kerk in Ontwikkeling, Protestantse Kerk
 • Waarnemend  teamleider Regionaal Dienstencentrum Friesland
 • Senior gemeenteadviseur Kerkopbouw, Regionaal Dienstencentrum Friesland
 • Consulent kerkopbouw  en coördinator werkveld Kerkopbouw,  Regionaal Dienstencentrum Friesland
 • Jeugdwerkadviseur, Hervormde Jeugdraad Friesland
 • Jeugdwerkadviseur, Provinciaal Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk Groningen

Post HBO

 • Coachend leidinggeven
 • Conflicthantering
 • Projectmatig werken
 • Time management
 • Gemeenteopbouw
 • Adviesvaardigheden
 • Waarderende gemeenteopbouw
 • Waarderende beleidsontwikkeling

Opleiding

 • HBO-Agogisch kerkelijk werk
 • HBO-Jeugdwelzijnswerk

 

 

 

 

 

 

IMGP3017B